نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاكتوس آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 55 دقیقه

ویژه نامه دو صفر طنز با عنوان كاكتوس، این هفته ترانه مرا دیوانه كردی با خوانندگی هورش بند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو