نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاكتوس آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 آبان 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 55 دقیقه

ویژه نامه دو صفرطنز با عنوان كاكتوس، این هفته با حضور مهدی یراحی با قطعه صورتك\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو