نسخه آرشیو پخش آرشیو

با من بیا آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 آبان 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

مجله سرگرمی با محتوای پیشنهادهای فرهنگی و گردشگری به مخاطبان در حوزه های سینما، تئاتر، تكنولوژی، بازی و سرگرمی و جاذبه های گردشگری\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو