نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق نام دیگر توست- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 آبان 1397 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

چه خدمتی در حق دیگران انجام دادین؟ اذان: 17:23، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور
حجت الاسلام شیروانی(كارشناس مذهبی)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو