نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

اولین همایش علمی و پژوهشی اخلاق و رسانه\r\n
دكتر محمود حسین ظریفیان(مدیر كل پژوهشهای اسلامی سازمان صداوسیما و دبیر همایش اخلاق در رسانه)،\r\n پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو