نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 23 آذر 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: واگذاری پرسپولیس به ملاط آباد! مدیران نمونه آخرش چی میشن؟! لزوم وجود واحد رفاه در ادارات!\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو