نسخه آرشیو پخش آرشیو

اینجا شب نیست(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

جنگ شبانگاهی با موضوع هدیه دادن و تاثیر آن بر روابط افراد
تهیه كننده: شاهرضایی، گوینده: ارجمند، گفتگو با مازیار رضاخانی(كارشناس سینما)، \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو