نسخه آرشیو پخش آرشیو

كنكور جوان(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 01:30 | مدت: 1 ساعت

اطلاعات مشاوره برای موفقیت در آزمون سراسری
با حضور محمد لطفی(مشاور تحصیلی) و هیراد ذاكر(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو