نسخه آرشیو پخش آرشیو

موج دانش(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

برنامه ریزی برای كنكور سراسری
با حضور لطفی(كارشناس كنكور)، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو