نسخه آرشیو پخش آرشیو

انقلاب دوم(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

ویژه برنامه روز سیزدهم آبان ماه و پوشش راهپیمایی- شواهد آشكار دشمنی آمریكا با ایران، روایت تسخیر لانه جاسوسی و...
با حضور كنعانی زاده(كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر هانی زاده(كارشناس سیاسی)، دكتر یوسف زاده(كارشناس رسانه) و دكتر شاه علی(نویسنده و پژوهشگر)، \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو