نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 30 آذر 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: مطب مستر اسمیت در صبح جمعه!\r\n اظهارات رئیس اتحادیه آجیل در صبح جمعه! محاكمه آقای زعفرانی به علت ارزان فروشی!
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو