نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 7 دی 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: مسئول مودب در صبح جمعه! وایسا دنیا یه عده میخوان پیاده بشن! كشور رو سلطان برداشته! و ....\r\n\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو