نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش در آینه قانون آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه به بررسی قوانین حقوقی سازمان لیگ فوتسال می پردازد.
با حضور كاظم سلیمانی(دبیر سازمان لیگ فوتسال) و روزبه وثوق احمدی(رئیس كمیته تعیین وضعیت بازیكنان لیگ)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو