نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 14 دی 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: امان از گرانی كله پاچه، مشاعره مرغی\r\n و ....
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو