نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 دی 1397 ساعت: 10:05 | مدت: 55 دقیقه

سخنان رئیس جمهور در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد كشاورزی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو