نسخه آرشیو پخش آرشیو

پیشران آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 دی 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه


گفتگو با اسدا... بادامچیان(نائب رئیس شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی و رئیس بنیاد فرهنگی هفتم تیر)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو