نسخه آرشیو پخش آرشیو

اینجا شب نیست آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

جنگ شبانه- طنز اجتماعی درباره امتحانات و حال و هوای دانش آموزانی كه درگیر امتحانات هستند.
تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو