نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 22 دی 1397 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

مراسم ازدواج در گوشه و كنار ایران، نهاوند و زنجان- مراسم نامگذاری كودك در برخی از نواحی ایران- لالایی های سیرجان- معرفی كتاب
خانم مهری موید محسنی(محقق و نویسنده فرهنگ عامه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو