نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 دی 1397 ساعت: 16:30 | مدت: 30 دقیقه

سخنرانی ریاست محترم جمهور با برگزیدگان استان گلستان و افتتاح پروژه های استانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو