نسخه آرشیو پخش آرشیو

بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت: 14:45 | مدت: 15 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) در جمع مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو