نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 21 دی 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: زبان مستأجری! ابزارآلات چینی در بیمارستان ها! دستگیری سلطان كاغذ! و... \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو