نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلچین كوی نشاط آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 55 دقیقه

گلچین برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران در بخش های: شیرین و فرهاد، قرضی و بانو، مدرسه نشاط، نشاط الشعرا، نانوایی، نمكی و .... با مضامین ادامه تحصیل، علم یا ثروت، مدرك گرایی، بازار كار و ... كه به موضوع تحصیلات و شغل می پردازد. موضوع این هفته: تحصیلات و شغل\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو