نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 28 دی 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع: داخل مترو با تلفن همراه صحبت نكنید! گوشت پرور در صحن علنی! خوراك جدید دام و طیور!\r\n و ...\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو