نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق نام دیگر توست- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

نقش حضرت زهرا (س) در جامعه(نقش پذیری زن در جامعه)، اذان: 17:38، موذن: استاد كریم منصوری
حجت الاسلام شیرانی(كارشناس مذهبی)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو