نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 دی 1397 ساعت: 15:50 | مدت: 40 دقیقه

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار-رویدادهای روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن- به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب آیتمی با عنوان چهل شاهد در خصوص راویان، روایت كنندگان و خاطراتشان از دوران انقلاب\r\n
كارشناس: مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات) و خانم شیما شریفی(كارشناس فرهنگستان هنر و ادب فارسی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو