نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویش آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

تقویت مراكز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی و ایجاد دو هزار پایگاه اورژانس شهری و جاده ای\r\n
با حضور دكتر نوری ساری(متخصص طب اورژانس و معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو