نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

سخنرانی ریاست محترم جمهور در جمع معاونین و مشاورین وزیر ارتباطات
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو