نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت: 15:50 | مدت: 40 دقیقه

معرفی هنرمندان- نقد آثار سینمایی -رویدادهای روز فرهنگی با گزارش (تینا میركریمی)- آیین سخن- به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب آیتمی با عنوان چهل شاهد در خصوص راویان، روایت كنندگان و خاطراتشان از دوران انقلاب\r\n\r\n\r\n\r\n
مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات) و خانم شیما شریفی(عضو فرهنگستان هنر و ادب فارسی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو