نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

نوسان قیمت مرغ- تحلیل بازار خودرو- تحلیل بازار ارز و طلا \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو