نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویش آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

تربیت فوق تخصص های پزشكی و تاسیس مراكز و بیمارستان های فوق تخصصی\r\n
با حضور دكتر باقر لاریجانی(معاون آموزشی وزارت بهداشت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو