نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 12 بهمن 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 2 ساعت

برنامه صبح جمعه رادیو ایران، صبح جمعه با شما با بخش های متنوع، موضوع این هفته: با افزایش نرخ بنزین چه باید كرد؟
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو