نسخه آرشیو پخش آرشیو

خط آزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

طنز عصرگاهی- موضوع امروز: خانه- ویژگی های خانه خوب چیست؟
تهیه كننده: شكوفه موسوی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو