نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویش آرشیو برنامه ای

دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

توسعه فناوری اطلاعات در پزشكی
با حضور دكتر سید محمود تارا(رئیس مركز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو