نسخه آرشیو پخش آرشیو

خط آزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 20 بهمن 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

طنز عصرگاهی- موضوع امروز: فوتبال از آرزو تا واقعیت
تهیه كننده: حامد مرادیان، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو