نسخه آرشیو پخش آرشیو

حوض نقره آرشیو برنامه ای

جمعه 19 بهمن 1397 ساعت: 17:00 | مدت: 45 دقیقه

بررسی فیلم های دوران انقلاب با عنوان چهل پنجره، هر هفته پرداختن به یك فیلم، اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمایی سینمای ایران- پرداختن به اخبار فیلم فجر
شهاب شهرزاد(كارشناس ادبی و فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو