نسخه آرشیو پخش آرشیو

حوض نقره آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی فیلم های دوران انقلاب با عنوان چهل پنجره، هر هفته پرداختن به یك فیلم، اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمایی سینمای ایران- پرداختن به اخبار فیلم فجر \r\n
شهاب شهرزاد(كارشناس ادبی و فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو