نسخه آرشیو پخش آرشیو

نبض آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت: 17:30 | مدت: 15 دقیقه

علمی-پزشكی
گفتگو با خانم دكتر سیمین وحیدی(جراح كلیه و مجاری ادراریت)، تهیه كننده: پانته آ پاچنگی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو