نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویش آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

استقرار نظام نوین دارویی یا طرح داروهای ژنریك ایران\r\n
 با حضور دكتر واعظ مهدوی(مدیرعامل صندوق بیمه كشاورزان، روستاییان و عشایر و ریاست انجمن اقتصاد سلامت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو