نسخه آرشیو پخش آرشیو

فردای روشن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت: 13:15 | مدت: 10 دقیقه

نخستین بخش علوم اعصاب بالینی كشور افتتاح شد
ارتباط تلفنی با دكتر علی شعیبی(عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو