نسخه آرشیو پخش آرشیو

سینما هویت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

نگاهی به رویدادهای سینمای ایران و جهان- انیمیشن و فلسفه برای كودكان
تهیه كننده: شهبندی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو