نسخه آرشیو پخش آرشیو

جهان كشتی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.
با حضور صدرالدین كاظمی(كارشناس كشتی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو