نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ و ورزش(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت: 12:30 | مدت: 1 ساعت

موضوع هفته: تبیین گام دوم انقلاب اسلامی در ورزش

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو