نسخه آرشیو پخش آرشیو

فردای روشن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت: 13:15 | مدت: 10 دقیقه

ایران گواهی تصدیق مهار بیماری تراخم را دریافت كرد.
ارتباط تلفنی با دكتر رئیسی(معاون بهداشت وزارت بهداشت) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو