نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهارگردی آرشیو برنامه ای

جمعه 16 فروردین 1398 ساعت: 07:15 | مدت: 45 دقیقه

سفر به شهرهای مختلف ایران- كرمانشاه
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو