نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب بو(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت: 00:30 | مدت: 2 ساعت

مسائلی كه در برقراری ارتباط با افرادی كه تحسین و تمجید بی‌جا و بی‌مورد می‌كنند با آن مواجه می‌شویم\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو