نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش ایران كشتی آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.
با حضور صدرالدین كاظمی(كارشناس كشتی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو