نسخه آرشیو پخش آرشیو

كودكانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 06:35 | مدت: 20 دقیقه

نقش شعر خواندن و شعر سرودن در شروع خلاقیت
ارتباط تلفنی با خانم آزاده جعفری(كارشناس كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو