نسخه آرشیو پخش آرشیو

نبض آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت: 20:05 | مدت: 15 دقیقه

علمی و پزشكی- عفونت گوش
گفتگو با دكتر پدرام برقعی(متخصص بیماریهای گوش و حلق و بینی)، تهیه كننده: پانته آ پاچنگی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو