نسخه آرشیو پخش آرشیو

سینما هویت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

نگاهی به رویدادهای سینمای ایران و جهان- جریان سینمای آینده گرا
با حضور سید محمد حسینی، تهیه كننده: شهبندی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو