نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر من(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 45 دقیقه

فرهنگ، ادب و هنر- برنامه ریزی سینما در سال 98
با حضور سید محمد حسینی، عوامل برنامه: مهدی شاهرضایی، سیروس رجبی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو